Nyheder

Nyheder

Juni 2020


Nu kommer der en løsning på sortering og genbrug af plast


Solum A/S og det tyske selskab, PreZero har indgået en aftale om at etablere det første kommercielle sorterings- og genanvendelsesanlæg i storskala for plastemballager i Danmark.


Anlægget vil udover sortering af plastemballager også inkludere produktion af plastråvarer, med udgangspunkt i det sorterede plastmateriale.


Solum og PreZero kombinerer derved deres styrker og erfaringer indenfor etablering og drift af genanvendelsesaktiviteter, lokalt markedskendskab såvel som teknisk og organisatorisk kapacitet. For Solum er det endnu et vigtigt skridt mod målet om, at blive en 100% cirkulær virksomhed.


Nyt anlæg forventes placeret i Roskilde

Investeringen forventes at blive omkring 250 mio. DKK, og der arbejdes på, at det nye plastsorterings- og genanvendelsesanlæg kan opføres i Roskilde.


Anlæggets kapacitet vil være tilstrækkeligt til at håndtere behovet på det danske marked i årene fremover. Ved at etablere anlægget i Roskilde undgås en del unødig transport og eksport af plastikemballage, hvilket yderligere bidrager til en bæredygtig løsning.


Solum og PreZero’s nye anlæg, er det første kommercielle anlæg af sin art i Danmark og er løsningen på den meget efterspurgte “danske løsning” og det manglende led i værdikæden.


I dag indsamles plastikemballager af de danske kommuner, samt enkelte private aktører, men meget af det indsamlede materiale bliver eksporteret til sorteringsanlæg uden for Danmark. For at etablere en dansk værdikæde for genanvendt plast, er der således behov for et sorteringsanlæg på dansk jord.--------------------2019


Byggepladser vil genbruge affaldstræ


Solum Gruppen modtager for tiden adskillige tons affaldstræ fra fem store byggeentreprenører i forsøgsprojektet GENTRÆ. Projektet er et samarbejde mellem Solum Gruppen, byggemarkedet STARK og rådgivningsfirmaet Golder støttet af Realdania. Det er træ, der bruges til stilladser, afskærmning og forskalling på byggepladser og som ofte ender på forbrændingen efter kort brug.


I forsøgsprojektet GENTRÆ bliver træet i stedet sorteret hos Solum Gruppen, hvorefter det atter sælges til byggepladserne igennem STARK. Træet sættes på den måde i et kredsløb, hvor det genbruges igen og igen, så lang tid, som kvaliteten er optimal. Selve ideen går ud på at fremme de cirkulære løsninger i bygge- og anlægssektoren, fordi der her genereres meget træaffald – omkring 50.000 ton hvert år.


Solum Gruppen arbejder med affaldshåndtering og er desuden Danmarks Største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter. Virksomhedens mål er at blive en 100 % cirkulær virksomhed og udbygge samarbejdet med andre virksomheder, på tværs af brancher, der vil samme vej.


Ekstra point for bygherre

Fordelene for byggeentreprenørerne ligger lige for. Det giver en bedre økonomi at købe GENTRÆ, end hvis de skulle skille sig af med det brugte og købe nyt. Samtidig kan bygherre i sit udbudsmateriale opnå ekstra point for at tænke bæredygtighed ind i deres projekt. 


Efter de første mange tons sortering af affaldstræ, lyder meldingerne, at byggeentreprenørerne gerne vil købe træet igen.


"Branchen har fået øjnene op for, at de godt kan genbruge træet i stedet for at få det kørt til forbrændingen eller genanvendelse", fortæller ressourcechef Morten Strandlod fra Solum Gruppen.


Hos Solum Gruppen forventer man at kunne genbruge op til 80 pct. af det affaldstræ, der bliver sorteret og de sidste 20 pct. bruges som råvare til spånpladeproduktion. GENTRÆ skal naturligvis overholde en række kvalitetskrav og hvert enkelt bræt bliver nøje gennemgået.


Forsøgsprojektet blev tidligere i år kåret som en af vinderne i Circular Construction Challange, der arrangeres af Realdania. Med kåringen fulgte en million kroner og mulighed for ekstern rådgivning til at efterprøve og udvikle GENTRÆ i 2019.


"Vores ambition har været at kunne genbruge træ fra byggebranchen. Og det fik vi mulighed for med prisen. Vi har kunnet høste værdifulde erfaringer igennem projektet, der sammen med støtte fra Realdanias eksperter har gjort, at vi nu har et genbrugsprodukt på hylden, vi kan tilbyde kunderne", lyder det fra Morten Strandlod.--------------------2019


Nyt græs til fodboldlandsholdet


Det danske fordboldlandshold kan nu tage en ny træningsbane i brug i Herning, som fremover bliver base, når landsholdet skal træne til landskampe og slutrunder.


Banen indeholder blandt andet også den nyeste teknologi, så både spillernes og boldens bevægelser hele tiden kan registreres og analyseres.


Den nye bane er en hybridbane der er anlagt ved Herning Fremad’s træningsanlæg på Teglparken Stadion og Solum Gruppen har som specialister i græs og vækstprodukter, været med til at anlægge banen.


En hybridbane består af en blanding af kunstigt og naturligt græs med indlagt varme. Man indsyer plastiktråde i det naturlige græs for at opnå bedre slidstyrke og så banen kan bruges i ydersæsonerne, når der ikke er naturlig vækst i græsset.


Solum Gruppen har udlagt et 15 cm lag af drængrus, hvorpå der er lagt 30 cm højt vækstlag fra Solum's egen produktion af bæredygtige vækstprodukter. De nederste 20 cm af vækstlaget er rent sand og de 10 øverste cm er organisk sand.


Efter tilsåning af banen har den skulle “sætte” sig i 6 uger, hvorefter man har syet plastiktråde i.