EngJord

EngJord

Anlæg af områder med insektvenlig og englignende beplantning vinder indpas i byerne, hvor de bidrager til øget biodiversitet. De blomstrende urter kræver særlige næringsfattige jordbundsforhold.

 

EngJord er en sandet jord med et mindre indhold af ler og humus som kan benyttes i områder hvor man ønsker en mere næringsfattig vegetation, såsom engplanter.


Datablad


Produktguide


Prisliste