FilterMuld

FilterMuld

Anvendes til  arealer og områder, hvor der ønskes moderat til høj afdræning af regnvand. Grovsandsfraktionen og det lave organiske indhold sikrer høj hydraulisk ledningsevne. Produktet vil tilbageholde/forsinke regnvandets videre vej mod kloakker. Humus og ler vil fungere som ion-binder. Funktionen vil være afhængig af hvilken kultur, der etableres i produktet. Produktet vil være velegnet, hvor der ønskes græsvækst.


Produktet kan efter ønske iblandes bryozokalk.


Typiske anvendelsesområder: Til nedfejning i armeringssten, rabatter langs veje og til bede og arealer, der støder op til faste pladser.


Ukrudtsfri.


Datablad


Produktguide


Prisliste